Welkom

Welkom bij vps3 en
Als stichting zijn wij door Jozef in 1946 opgericht om het volledige werk te beheren dat door hem op aarde is gebracht.
(1898 - 1952) was een helderziend, genezend, schrijvend en schilderend medium.
Hij heeft een schat aan wijsheid ontvangen uit het Hiernamaals.
Het unieke van Jozef Rulof was de grote hoogte van zijn mediumschap, waardoor de ontvangen wijsheid zuiver op aarde kon komen, niet beïnvloed door zijn aardse persoonlijkheid.
De ontvangen wijsheid is beschikbaar in 27 boeken.
De eerste boeken geven een gedetailleerde beschrijving van het
dat onderverdeeld wordt in zeven duistere en zeven lichtende sferen of gebieden.
Al deze sferen zijn afgestemd op het innerlijk van hun bewoners.
Na het stervensproces gaan we over naar die sfeer waarop we ons al tijdens ons aardse leven hebben afgestemd door onze handelingen, onze gevoelens en onze gedachten.
De mate van liefde bepaalt hierbij welke sfeer ons wacht.
Hoe meer universele liefde we voelen voor al het leven, hoe meer lichtend de sfeer zal zijn waarin we binnentreden.
De volgende boeken leiden ons binnen in de wonderlijke wereld van de
We leren onszelf kennen doordat we gaan voelen en zien hoe onze huidige karaktertrekken en levensomstandigheden het gevolg zijn van oorzaken die in het verleden liggen, dikwijls in onze vorige levens.
Door het volgen van de evolutielijn gedurende vele levens op aarde leren we wat de zin is van ons leven, vanwaar we komen en waar we naar op weg zijn.
Hierdoor gaan we tevens begrijpen waarom mensen zo verschillend kunnen zijn in dat waarnaar ze streven en in wat voor hen van waarde is.
Na het beschrijven van de sferen en de werking van de reïncarnatie gaan de volgende boeken dieper in op specifieke onderwerpen, zoals onze verbinding met het leven in het Heelal, de wijsheid uit het Oude Egypte, de verschillende verschijnselen en graden van mediumschap en geestelijke gaven, de oorzaak van psychische ziekten, de geestelijke geschiedenis van de verschillende volkeren en van de mensheid, en de kosmische
van ziel en lichaam.
Als we de hoeveelheid kennis zien en de diepte van de kennis beschouwen die in die 27 boeken is vastgelegd, kunnen we van een universiteit aan geestelijke wetenschap spreken.
In deze boeken wordt dit de Universiteit van Christus genoemd, omdat we te weten komen wat
aan de mensheid had kunnen en willen geven, indien hij niet vermoord was.
Op deze website kunt u gratis online 8 boeken lezen die als kennismaking kunnen dienen met het werk dat via Jozef Rulof op aarde kwam.
Als donateur van de stichting kunt u ook de 19 verdiepingsboeken van de Universiteit van Christus online lezen.
Deze
zijn ook beschikbaar als e-book, als hardcover gebonden boek en een aantal als luisterboek.
Jozef Rulof heeft een stichting opgericht om het uitgeven van de 27 boeken in eigen hand te houden, om zo altijd de oorspronkelijk doorgegeven tekst beschikbaar te kunnen houden.
Als u hier bij
een boek leest of koopt, garanderen wij u dat u datgene leest wat Jozef Rulof uit het hiernamaals ontvangen heeft.
Jozef Rulof heeft honderden
ontvangen uit het hiernamaals.
Het mediamiek schilderen diende voor de opbouw van de psychische trance, waardoor de boeken zuiver ontvangen konden worden.
Wij hebben voor u een kunstalbum samengesteld, met een rijke verscheidenheid aan stijlen waarin geschilderd werd om de geestelijke symboliek uit te beelden.

Doodgaan is “Evolutie”!

Wij hopen dat u zich met deze website een beeld kunt vormen van de schat aan geestelijke wijsheid die de Universiteit van Christus u te bieden heeft voor uw geestelijke evolutie.
Dit welkomstwoord sluiten we af met een citaat uit het derde deel van de biografie van Jozef Rulof: ‘Jeus van Moeder Crisje’.
Intussen beleeft hij thans zijn geestelijke reizen achter de kist, die dan door zijn mediumschap beschreven worden.
Nu begint hij met:
„Er is géén dood!
Doodgaan is „Evolutie”!
Doodgaan op aarde is het terugkeren tot God en tot de „ALBRON”!
Het is het voortzetten van het menselijke geestelijke bestaan – in een bewuste geestelijke wereld voor de ziel als een „Astrale Persoonlijkheid”!