Boeken

27 boeken van Jozef Rulof

Jozef Rulof heeft als medium 27 boeken ontvangen over ons hiernamaals, reïncarnatie, evolutie, Christus, ...
Gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Er staan 27 boeken op naam van Jozef Rulof.
Jozef heeft deze boeken niet zelf geschreven, hij heeft ze mediamiek ontvangen.
Ze zijn geschreven door meesters van het licht, mensen die overgegaan zijn naar het hiernamaals en die ons de geestelijke kennis willen doorgeven die door duizenden jaren studie is verkregen.
In leesvolgorde boekenreeks kunt u terecht als u zich de vraag stelt welk boek u als eerste wilt lezen.
Door het lezen van de samenvatting per boek krijgt u een goed beeld van elk boek afzonderlijk.
U kunt op deze website gratis online 8 boeken lezen of ze als e-books downloaden.
U kunt de papieren boeken in onze webwinkel bestellen.
Een aantal boeken zijn ook als luisterboeken verkrijgbaar.
De eerste boeken geven een gedetailleerde beschrijving van ons hiernamaals dat onderverdeeld wordt in zeven duistere en zeven lichtende sferen of gebieden.
Al deze sferen zijn afgestemd op het innerlijk van hun bewoners.
Na het stervensproces gaan we over naar die sfeer waarop we ons al tijdens ons aardse leven hebben afgestemd door onze handelingen, onze gevoelens en onze gedachten.
De mate van liefde bepaalt hierbij welke sfeer ons wacht.
Hoe meer universele liefde we voelen voor al het leven, hoe meer lichtend de sfeer zal zijn waarin we binnentreden.
De volgende boeken leiden ons binnen in de wonderlijke wereld van de onze reïncarnaties.
We leren onszelf kennen doordat we gaan voelen en zien hoe onze huidige karaktertrekken en levensomstandigheden het gevolg zijn van oorzaken die in het verleden liggen, dikwijls in onze vorige levens.
Door het volgen van de evolutielijn gedurende vele levens op aarde leren we wat de zin is van ons leven, vanwaar we komen en waar we naar op weg zijn.
Hierdoor gaan we tevens begrijpen waarom mensen zo verschillend kunnen zijn in dat waarnaar ze streven en in wat voor hen van waarde is.
Na het beschrijven van de sferen en de werking van de reïncarnatie gaan de volgende boeken dieper in op specifieke onderwerpen, zoals onze verbinding met het leven in het Heelal, de wijsheid uit het oude Egypte, de verschillende verschijnselen en graden van mediumschap en geestelijke gaven, de oorzaak van psychische ziekten, de geestelijke geschiedenis van de verschillende volkeren en van de mensheid, en onze evolutie van onze ziel.
Als we de hoeveelheid kennis zien en de diepte van de kennis beschouwen die in die 27 boeken is vastgelegd, kunnen we van een universiteit aan geestelijke wetenschap spreken.
In deze boeken wordt dit de Universiteit van Christus genoemd, omdat we te weten komen wat Christus aan de mensheid had kunnen en willen geven, indien hij niet vermoord was.

Samenvatting Een Blik in het Hiernamaals

De trilogie 'Een Blik in het Hiernamaals' is de eerste boektitel van Jozef Rulof en als zodanig een uitstekende kennismaking met zijn schrijvend mediumschap.
De trilogie is gebouwd rondom het basisbeginsel voor de verruiming van ons geestelijk bewustzijn: 'Er is leven na de dood'.
In het voorwoord van de eerste druk schreef Jozef Rulof: 'De uitgave van dit boek heeft tot doel de mensheid de overtuiging te schenken van haar – in hogere bestaansvorm – voortleven na de lichamelijke dood.'
Dus niet alleen 'leven na de dood' maar heel concreet bewust voortleven van de menselijke persoonlijkheid als geest.
De 'geest' is hierbij geen vaag concept of een bijprodukt van de hersenen, zoals de aardse wetenschap haar omschrijft.
De geest treedt in deze boeken naar voren als een menselijke persoonlijkheid, die zich bij het sterven losmaakt van het aardse lichaam en als geest verder leeft.
Die geest heeft ook een lichaam, een astraal of geesteslichaam, dat er in beginsel net zo uitziet als het aardse lichaam omdat het vorm is gegeven door dezelfde geestelijke persoonlijkheid.
De aard en opbouw van dit astrale lichaam wordt uitvoerig beschreven in deze boeken.
De trilogie maakt duidelijk dat de geesten zich zowel in de 'hemelse sferen' bevinden als hier op aarde.
Zij zijn voor de meeste mensen niet zichtbaar, omdat zij geen fysiek lichaam meer hebben.
Jozef Rulof echter kon ze reeds als klein kind waarnemen en met hen praten.
Door zijn hoge mate van helderziendheid en helderhorendheid en zijn rein gevoelsleven kon hij ontwikkeld worden tot een zuiver medium voor de geesten om zich op aarde kenbaar te maken.
Jozef wordt in deze boeken 'André' genoemd.
Het eerste deel van deze trilogie beschrijft op welke wonderlijke wijze André de geest Alcar leert kennen.
In eerste instantie wil André niets weten van geesten of spiritisme, maar Alcar zoekt zelf contact met André omdat Alcar aan de mensheid zijn wijsheid en liefde wil geven.
Het boek bevat honderden bewijzen die Alcar aan André geeft om aan te tonen dat de geest werkelijk voortleeft na de lichamelijke dood.
Alcar laat zien dat hij en zijn 'broeders en zusters' al hun menselijke gevoelens en vermogens behouden hebben.
Om dit ook voor andere mensen duidelijk te maken vraagt Alcar aan verschillende geesten om opnieuw op aarde te schilderen door gebruik te maken van het lichaam van André.
André zelf bezit geen tekentalent, maar de geestelijke schilders scheppen machtige kunstwerken die getuigen van hun hoge bekwaamheden.
André ontvangt deze werken in een toestand van trance.
Het schilderen wordt tevens gebruikt om deze trance te verdiepen.
Na jaren van ontwikkeling is André tijdens deze trance in staat om als geest uit zijn lichaam te treden.
Hierdoor kan hij met eigen geestelijke ogen controleren wat Alcar hem verteld heeft over de geestelijke werelden.
Alcar en André maken samen honderden 'astrale' reizen naar de sferen van licht en duisternis.
Alcar neemt André mee naar de hoogste 'hemelen', om aan de mensheid een algeheel overzicht te geven welk geluk de mens te wachten staat na zijn aards sterven.
André ziet in de 'kindersfeer' zelfs zijn eigen doodgeboren kind terug en kan hierdoor zijn vrouw steunen door haar te vertellen hoe hun kind daar leeft in een hemels geluk, en hoe ze liefdevol wordt opgevangen door geestelijke moeders.
Alcar laat André zien hoe de mens als geestelijke persoonlijkheid verder bouwt aan kunst en wetenschap, om die vervolgens op aarde te brengen.
Vele geesten van het licht zijn voortdurend bezig om de aardse wetenschapper en medicus te inspireren om de vreselijke ziekten die er op aarde zijn, te genezen.
Alcar voert André ook naar de zeven sferen van duisternis, waar de duistere geesten hun astrale woonplaats hebben gevonden.
André wordt in deze donkere gebieden aangevallen door duistere entiteiten die hem willen overheersen.
Alcar redt hem uit hun klauwen, maar André heeft hierdoor geleerd hoe 'werkelijk' de astrale krachten zijn.
Tenslotte maken Alcar en André in de geest ook vele reizen op aarde waar ze, onzichtbaar voor anderen, het leven van de mens volgen.
André merkt tot zijn grote verbazing dat de aardse mens meestal niet alleen is, maar omgeven door geesten.
De geesten van het licht helpen elk mens die hiervoor openstaat, terwijl de duistere geesten de aardse mensen proberen te beïnvloeden om hun duistere hartstochten te volgen.
André kan duidelijk zien hoe de mens op aarde zelf bepaalt welke geestelijke invloed hij aantrekt.
Mensen die liefde geven aan alles wat leeft worden geholpen door lichtgeesten om zodoende het geestelijk niveau van de mensheid te verhogen.
Mensen met duistere innerlijke gevoelens trekken hun soortgenoten uit de astrale gebieden aan, die eveneens elkaar versterken.
André ziet tijdens zijn uittredingen zaken die nog nooit door mensenogen zijn aanschouwd.
Zo ziet hij wat er gebeurt met de geest van een musicus die op aarde gecremeerd wordt.
André is getuige van het ondraaglijke lijden dat deze geest doormaakt, wat André overtuigt van de verschrikkelijke gevolgen van de geestelijke onwetendheid van de mensheid.
Daarom stelt hij vanaf dat moment zijn leven en lichaam beschikbaar aan Alcar om die geestelijke wetenschap op aarde te brengen.
Deze boeken geven geestelijke 'kennis van zaken' om beslissingen over leven en dood te kunnen nemen.
'Een Blik in het Hiernamaals' verbindt ons aardse bestaan met het leven na de dood en toont hoe we geestelijk kunnen evolueren door het geven van liefde.

Leveringsvoorwaarden

De op de website vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.
Er worden geen verzendkosten aangerekend.
Nadat u een bestelling hebt geplaatst, krijgt u per e-mail een factuur.
De bestelde artikelen worden verzonden gemiddeld 1 à 2 dagen nadat u de betaling hebt uitgevoerd.
Indien u de bestelling wilt retourneren, dan dient u dit vooraf aan te melden op info@rulof.org binnen 3 dagen na aflevering van de bestelling, met vermelding van reden voor retour, bankrekeningnummer en bestelnummer.
Per bestelnummer kunnen maximaal twee exemplaren per titel geretourneerd worden.
Vervolgens dient u binnen 7 dagen de ongebruikte artikelen te retourneren aan:
Stichting GWG De Eeuw van Christus
Ladonkseweg 9
5281 RN BOXTEL
Nederland
De stichting zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
De stichting behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen indien de retourzending niet vooraf is aangemeld of indien de artikelen niet binnen 10 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd.
De stichting geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door behalve voor het verzenden van bestellingen.
Voor meer informatie hierover klikt u op ‘Gegevens bewaren voor volgende bestelling’.