Van Adolf Hitler naar ... Judas

Zonder een verklaring zal het u moeilijk vallen deze stap te begrijpen.
Wat heeft Judas’ leven met Adolf Hitler en met uw eigen tijd te maken?
Alles, zeg ik u.
Ik verhaal u hier het leven van Judas, niet alleen om erdoor te bereiken, dat u een ander en juister oordeel krijgt over de persoon van Christus’ apostel, maar in het bijzonder om u door mijn weergave van Judas’ ervaringen een beter inzicht te geven in de wetten, die ook het leven van Adolf Hitler beheersen en sturen.
U krijgt er tevens een beeld door, hoe streng, maar ook hoe rechtvaardig en opbouwend Gods wetten regeren.
Ge zult er goed aan doen diep over dit alles na te denken, opdat ge de kosmische diepte van uw eigen leven zult beseffen!