Doneren en blad

Stichting GWG “De Eeuw van Christus” is een goede-doelen-stichting.
Zij is in Nederland gecategoriseerd als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, een ANBI.
Het algemeen nut dat zij beoogt is het beheren en beschikbaar houden van het werk dat via Jozef Rulof op aarde kwam.
U kunt dit werk steunen door het geven van een donatie.
Als ANBI instelling kan de stichting uw donatie belastingvrij ontvangen, zodat zij het volledige bedrag van uw donatie kan besteden aan haar goede doel.
Het bankrekeningnummer voor donaties is NL19INGB0000030330 t.n.v. Stichting GWG De Eeuw van Christus (voor overschrijvingen van buiten Europa: BIC/SWIFT: INGBNL2A).
Bij een overschrijving graag het woord Donatie vermelden.
Als donateur wordt u door het blad ‘De Eeuw van Christus’ halfjaarlijks op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de stichting en het werk van Jozef Rulof.
Wij geven hieronder een beschrijving van enkele edities, zodat u zich een beeld kunt vormen van de inhoud van het blad.

De Eeuw van Christus juni 2019

Publicatie van ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 3 Onze Kosmische Ziel’ met 28 nieuwe artikelen en de bondige paperback ‘Onze Kosmische Ziel’ met de 99 artikelen uit de drie delen van het naslagwerk.
Deze bondige paperback geeft in 320 pagina’s niet alleen een kennismaking met het werk van Jozef Rulof onder de thema’s ‘hiernamaals’ en ‘reïncarnatie’, maar ook een inleiding tot de verklaringen op zielsniveau.

De Eeuw van Christus december 2018

Tweede deel van een archiefstuk dat behoort tot een eerdere versie van De Kosmologie van Jozef Rulof,
2 nieuwe schilderijen en
3 nieuwe vertalingen.

De Eeuw van Christus juni 2018

 • Eerste deel van een archiefstuk dat behoort tot een eerdere versie van De Kosmologie van Jozef Rulof
 • jaarverslag 2017
 • 2 nieuwe schilderijen
 • 3 nieuwe vertalingen
 • De Eeuw van Christus december 2017

 • Kennismakingsboek ‘Hiernamaals en Reïncarnatie’
 • Jozef Rulof Naslagwerk Deel 2 Onze Reïncarnaties
 • Wedergeboren als Anthony van Dyck
 • Wedergeboren opperpriester Venry
 • Alonzo vraagt waarom
 • 3 nieuwe vertalingen
 • De Eeuw van Christus juni 2017

 • Goedmaken (uitgebreid artikel)
 • 3 nieuwe boek-vertalingen
 • jaarverslag 2016
 • 2 nieuwe schilderijen
 • De Eeuw van Christus december 2016

 • Herinneringen aan vorige levens
 • Wereld van het onbewuste
 • Aanleg, wonderkind, fobie, gevoel
 • Onder- en dagbewustzijn, ziel
 • 3 nieuwe boek-vertalingen
 • De Eeuw van Christus juni 2016

 • Reisgids Ons Hiernamaals
 • Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 1
 • Vernieuwde website Rulof.org
 • 3 nieuwe boek-vertalingen
 • jaarverslag 2015
 • De Eeuw van Christus december 2015

 • Artikelen Ons Hiernamaals: Uittreding
 • Artikel Geest en geestelijk lichaam
 • nieuwe schilderijen naar de stichting
 • 3 nieuwe boek-vertalingen
 • De Eeuw van Christus juni 2015

 • Artikelen Ons Hiernamaals: de dood
 • jaarverslag 2014
 • nieuwe schilderijen naar de stichting
 • 3 nieuwe boek-vertalingen
 • Donateursblad december 2014

 • aanpak project vertalingen
 • met argumentatie keuze voor Spaans
 • 2e deel van The Golden Key of Life, een filmscript van Jozef Rulof - André-Dectar
 • 3 nieuwe boek-vertalingen
 • Donateursblad juni 2014

 • jaarverslag 2013
 • met uitgebreide aandacht voor project brontekst
 • en het zeven jaren beleidsplan van de stichting
 • 3 nieuwe boek-vertalingen
 • Donateursblad december 2013

 • het originele script van Jozef Rulof - André-Dectar 'The Golden Key of Life'
 • 3 nieuwe boek-vertalingen
 • jaarverslag 2012
 • periodieke gif zonder notaris vanaf 1-1-2014
 • Donateursblad juni 2013

 • 1e deel van The Golden Key of Life, een filmscript van Jozef Rulof - André-Dectar
 • 3 nieuwe boek-vertalingen
 • Donateursblad december 2012

 • fotocollage schilderijen-expositie in juli 2012
 • 4 nieuwe schilderwerken naar stichting
 • 3 nieuwe boek-vertalingen
 • 3e deel van inhoud van www.jeus.info
 • Donateursblad juni 2012

 • laatste details schilderijen-expositie in juli 2012
 • voorstelling cd: Was ik Liefdevol ?
 • de 77 schilderijen op weg naar Vlissingen
 • de kunst van het restaureren
 • 3 nieuwe boek-vertalingen
 • de geefwet en de stichting in 2011
 • 2e deel van inhoud van www.jeus.info
 • Donateursblad december 2011

 • 1e deel van inhoud van www.jeus.info
 • Donateursblad juni 2011

 • details schilderijen-expositie in 2012
 • visueel overzicht expositie 2012
 • samen-komen met andere lezers
 • 3 nieuwe boek-vertalingen
 • ervaringen met Triodos bank
 • Donateursblad december 2010:

 • nieuwe schilderijen expositie in 2012
 • 15 nieuwe schilderijen uit Amerika naar de stichting
 • met 7 afbeeldingen van deze collectie
 • 3 nieuwe boek-vertalingen
 • schilderijen exposities in het verleden
 • Donateursblad juli 2010:

 • 2 schilderijen geschonken aan de stichting
 • 5 afbeeldingen van de collectie uit Amerika
 • 3 nieuwe boek-vertalingen
 • hoe staat het echter hiermede met ons
 • Donateursblad december 2009:

 • 62 schilderijen uit Amerika naar de stichting
 • met 7 afbeeldingen van deze collectie
 • nieuwe boek-vertalingen in 4 talen
 • het vertaalproject binnen de stichting
 • Donateursblad juli 2009:

 • In memoriam: Stichting Wayti Uitgeverij
 • De e-reader: online lezen, tekst uit eerste druk, scans van eerste druk, vertalingen
 • Nieuwe ISBN nummers voor kennismakings-boeken
 • De zekerheid van een deugdelijk Testament
 • 4 nieuwe schilderijen naar stichting
 • Donateursblad december 2008:

 • De digitalisering van het archiefmateriaal van de stichting.
 • Brieven van Jozef Rulof
 • Het zich richten naar opbouwende kritiek op de publicaties van de stichting
 • Hoe mijn mediumschap zich ontwikkelde’
 • Diverse kranteartikelen uit de tijd dat Jozef Rulof op aarde leefde
 • Donateursblad juni 2008:

 • Het schilderij ‘Bloemen in rood’ teruggekeerd naar de stichting
 • Boekjaar 2007
 • Aankondiging van het digitaliseringsproject van de stichting
 • Nieuwe contactgegevens van de stichting
 • Donateursblad ‘Vrijspraak’ in juli 2007:

 • Uitvoerige bespreking van inhoud en gevolgen van het vonnis van 3 april 2007 waarin drie Belgische rechters het werk en haar stichting vrijspraken van alle aanklachten inzake racisme
 • De eerste bijdrage van onze Vlaamse advocaat over het verloop van Belgische rechtszaken
 • De integrale tekst van het vonnis (19 pagina’s)
 • Donateursblad december 2007:

 • De Duitse vertaling van het boek ‘Het Ontstaan van het Heelal’
 • Het kerstfeest in de hemelen
 • De tweede bijdrage van onze Vlaamse advocaat over het uitzonderlijk karakter van de uitspraak
 • Een gedeelte van de verdediging die wij tijdens het proces in België aanvoerden als weerlegging van de aantijgingen inzake racisme (20 pagina’s)