Woord van de uitgever

Geachte lezer,
Het boek ‘Een Blik in het Hiernamaals’ werd door Jozef Rulof mediamiek ontvangen in drie delen.
De eerste druk van deel 1 verscheen in 1933, deel 2 verscheen in 1935 en deel 3 verscheen in 1936.
De tekst van de huidige uitgave ‘Een Blik in het Hiernamaals’ is volledig gebaseerd op de eerste druk.
Om de authenticiteit van het boek te handhaven is het taalgebruik uit de tijd van de eerste druk behouden.
Om de lezer van de huidige tijd tegemoet te komen werd wel een aanpassing van de Oudnederlandse spelling aangebracht, en een aantal aanvullingen (tussen ronde haakjes) toegevoegd.
Soms wordt tussen haakjes ook verwezen naar een artikel op rulof.nl, de website van de stichting.
Zo kunnen we bijvoorbeeld verwijzen naar het artikel ‘verklaring op zielsniveau’ met (zie rulof.nl/verklaring-op-zielsniveau).
Dit artikel bevat de algemene toelichting van de uitgever dat bepaalde woorden en denkbeelden in de boeken van Jozef Rulof gebruikt zijn om aan te sluiten bij het toenmalige woordgebruik en denken van de lezer in de eerste helft van de twintigste eeuw.
Veel van die denkbeelden behoren echter niet tot wat de geestelijke leiders van Jozef Rulof voor zichzelf als waarheid kennen en uiteindelijk doorgegeven hebben als de verklaringen op zielsniveau in de boeken.
De artikelen zijn ook op papier te lezen in de verschillende delen van ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk’.
Meer informatie over de artikelen, de boeken, Jozef Rulof en de uitgever vindt u in de bijlagen achteraan in dit boek.
Bij het eerste boek dat Jozef Rulof mediamiek ontving, in 1933, was zijn mediumschap nog niet voldoende ontwikkeld om zijn eigen naam in het boek te schrijven.
Wanneer dit gebeurde, ontwaakte Jozef Rulof uit de trance, omdat hij zich door het schrijven van zijn naam als het ware ‘wakker’ geroepen voelde.
Dit gold tevens voor alle namen en omstandigheden die innig in zijn gevoelsleven leefden.
Daarom werd in ‘Een Blik in het Hiernamaals’ gebruikgemaakt van andere namen en omstandigheden, die de diepte van de trance tijdens het schrijven van het boek niet zouden storen.
Voor meer informatie over het schrijven van deze boeken in trance verwijzen we naar het boek ‘Geestelijke Gaven’.
Daarom werd Jozef Rulof in dit boek ‘André’ genoemd, en werden ook diverse andere namen en omstandigheden door de schrijver lichtjes gewijzigd.
De exacte namen en omstandigheden van het leven van Jozef Rulof zijn te vinden in de biografie ‘Jeus van Moeder Crisje’.
Jozef zegt hierover in het voorwoord van de vierde druk van ‘Een Blik in het Hiernamaals’: ‘Het gaat hier echter niet om een naam – maar om de boodschap – van dit zo mooie werk.’
Op de omslag ziet u een afbeelding van een schilderij dat Jozef Rulof uit het Hiernamaals ontvangen heeft.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus
2020