Herinneringen aan vorige levens

déjà vu

Sommige mensen hebben een herinnering aan hun vorig leven, zoals een beeld, gevoel, herkenning, een naam of een plaats.
naar de boeken van Jozef Rulof
Jozef Rulof noemt dit schilderwerk ‘het leven of de wedergeboorte’, het meisje in het midden ziet haar verleden en haar toekomst.

Déjà vu ervaringen

Sommige mensen zeggen dat ze een beeld uit hun vorige leven hebben gezien.
Ze zagen zichzelf in een vroegere tijd, waarin ze een ander lichaam hadden.
Toch voelden ze dat zij dat zelf waren, in dat vorige lichaam, maar ze luisterden toen naar een andere naam.
Ze hadden andere ouders, geliefden en kinderen, maar hun innerlijk verschilde niet zoveel van hun huidige gevoelsleven.
Er zijn mensen die zich wonderwel oriënteren kunnen in een ander land waar ze in hun huidige leven nog nooit geweest waren.
Ze weten er de weg en herkennen soms gebouwen en landschappen.
De ‘déjà vu ervaring’ kan ook een algemener gevoel zijn dat we iemand al goed kennen, de eerste keer dat we hem of haar ontmoeten.
Of dat we een concrete situatie al eerder hebben meegemaakt, zonder te weten wanneer dat precies was.

Onderzoek

Bij sommige kinderen zijn de herinneringen helder, ze weten nog hun naam uit hun vorig leven, of de naam van hun vader of moeder.
Ze beschrijven in detail het huis waar ze gewoond hebben.
Het natrekken van de feitelijke namen en plaatsen die op deze wijze verkregen werden, leidde dikwijls tot opmerkelijke overeenkomsten.

Waarom

Toch roepen deze onderzoeken ook veel vragen op.
Want er zijn verhalen bij die eerder op fantasie lijken dan op een beleefde werkelijkheid.
En stel dat sommige gebeurtenissen zouden kloppen, hebben dan alleen die mensen een vorig leven gehad, of wil dat zeggen dat alle mensen al eens vroeger geleefd hebben?
Maar waarom herinneren we ons dan niet allemaal onze vorige levens?
Waar heeft onze ziel die herinneringen dan gelaten?
Het volgende artikel ‘wereld van het onbewuste’ verklaart waarom de meeste mensen geen concrete herinneringen aan hun vorige levens hebben.