Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 1 Ons Hiernamaals

Het Jozef Rulof Naslagwerk bestaat hoofdzakelijk uit een thematische bundeling van teksten uit de 11.000 pagina’s die via Jozef Rulof op aarde zijn gekomen.
Door de relevante informatie over een onderwerp bij elkaar te plaatsen, wordt dat onderwerp diepgaand belicht en genuanceerd weergegeven.
Doordat de aangehaalde teksten bij sommige onderwerpen uit vele verschillende boeken komen, is het naslagwerk hoofdzakelijk bedoeld voor mensen die al meerdere boeken van Jozef Rulof gelezen hebben.
Het eerste deel van het naslagwerk telt 512 pagina’s en kost € 15.
Om de prijs van dit gebonden boek laag te houden, zijn er geen kleurillustraties.

Het naslagwerk heeft als inleiding:

Beste Lezer,
Als uitgever van de boeken van Jozef Rulof krijgen wij dikwijls vragen zoals: Wat zegt Jozef Rulof over euthanasie?
Wat staat er in de boeken over crematie?
Waar staat in de boeken iets over orgaandonatie?
Uit deze vragen is het plan voor een naslagwerk geboren.
Een overzichtelijk werk dat deze vragen beantwoordt en tevens aangeeft waar er in de boeken hierover geschreven wordt.
Voor dit eerste deel van het naslagwerk hebben we ons gericht op de thematiek van de eerste boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’ en ‘Zij die terugkeerden uit de Dood’.
Daarom vindt u in dit eerste deel onderwerpen die te maken hebben met het overgaan naar het hiernamaals, en het leven in het hiernamaals.
Bij elk onderwerp hebben we relevante teksten uit de boeken op een rijtje gezet.
We hebben die teksten kort toegelicht met contextinformatie voor lezers die nog niet alle boeken van Jozef Rulof gelezen hebben.
Per onderwerp vindt u deze teksten en toelichtingen onder de term ‘bronnen’.
Voor vragenstellers die nog geen boek van Jozef Rulof gelezen hebben, zijn deze bronnen niet altijd voldoende toegankelijk.
De 27 boeken hebben een grote verscheidenheid aan stijl, woordkeuze, personages, romanverhalen, beschreven tijdsperiodes en analysediepte.
De opeenvolging van deze verscheiden teksten is voor vele vragenstellers moeilijk opneembaar, ondanks de toelichtingen.
Daarom hebben we bij elk onderwerp een inleiding geschreven.
Die inleiding vindt u in het begin van elk artikel.
We spreken over artikelen omdat elk onderwerp uit dit naslagwerk als een apart artikel op onze website Rulof.org staat.
Zo kan elk artikel op zichzelf gelezen worden, als direct antwoord op een specifieke vraag.
En zo kunnen deze artikelen de zoeker informeren die zich via internet op een specifiek onderwerp richt.
Door deze keuze om per onderwerp te werken, kan sommige informatie in de verschillende artikelen overlappend zijn.
We hebben herhalingen zoveel mogelijk beperkt door veel gebruik te maken van verwijzingen naar andere artikelen.
Op papier vertaalt het onderscheid tussen de inleiding en de bronnen van elk artikel zich in twee verschillende publicaties.
Dit naslagwerk beoogt een verdieping en bevat daarom zowel de inleiding als de bronnen bij elk onderwerp.
Omdat vele vragenstellers niet onmiddellijk geïnteresseerd zijn in alle bronnen hebben we daarnaast ook een kleiner boekje samengesteld van 64 pagina’s, dat als kennismaking gebruikt kan worden.
Dat boekje bevat alleen de inleiding van een aantal artikelen, zodat het geheel sneller opneembaar is.
In dat boekje wordt voor verdere verdieping verwezen naar dit naslagwerk, naar onze website en naar de boeken van de meesters.
De titel van dat boekje is: Reisgids Ons Hiernamaals.
We zijn er ons van bewust dat de reisgids en dit naslagwerk naast het beantwoorden van vele vragen, ook veel nieuwe vragen kan oproepen.
Wij hopen nog verschillende volgende delen van het naslagwerk uit te geven, die de machtige wijsheid van de Universiteit van Christus verder belichten.
U kunt over de volgende delen bericht ontvangen door u aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief via onze website Rulof.org.
Donateurs van de stichting kunnen de verdere uitgaven ook volgen via het blad van de stichting ‘De Eeuw van Christus’.
Maar bovenal zijn er natuurlijk de oorspronkelijke 27 boekwerken die honderden levensvragen beantwoorden.
Wij hopen met dit naslagwerk de wens van vele lezers te vervullen om alle informatie over een onderwerp achter elkaar te kunnen lezen, en hierdoor zowel het overzicht als de genuanceerdheid van de doorgegeven kennis te kunnen behouden.
Met hartelijke groet,
Ludo Vrebos
voorzitter Stichting De Eeuw van Christus
Alkmaar, 1 mei 2016.