Uitgever

De boeken die via Jozef Rulof op aarde zijn gekomen, worden uitgegeven door Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”.
De stichting is in 1946 door Jozef Rulof opgericht om deze boeken te beheren.
Zij staat garant voor de oorspronkelijke tekst van de boeken.
Meer informatie over de boeken en de stichting vindt u op de website:
rulof.nl
of in de gratis informatiefolder die u kunt bestellen bij:
De Eeuw van Christus
Braspenningstraat 88
1827 JW Alkmaar
Nederland
Tel: 00 31 (0)728443852
info@rulof.org
Naast de boeken beheert de stichting ook talrijke schilderijen die via Jozef Rulof op aarde zijn gekomen.
Het kunstalbum ‘Het schilderend mediumschap van Jozef Rulof’ bevat een schitterende verzameling van in trance ontvangen tekeningen, aquarellen en schilderijen, voorzien van toelichtende teksten en bijschriften.
De uitgever publiceert ook artikelen over een aantal thema's uit de boeken.
Hierna vindt u de lijst van deze artikelen en waar u ze kunt vinden.
Op de website rulof.nl in de categorie ‘Hiernamaals’ en in ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 1 Ons Hiernamaals’:
Bijnadoodervaring * Uittreding * Sferen in het hiernamaals * Lichtsferen * Eerste lichtsfeer * Tweede lichtsfeer * Derde lichtsfeer * Zomerland - Vierde lichtsfeer * Vijfde lichtsfeer * Zesde lichtsfeer * Zevende lichtsfeer * Mentale gebieden * Hemel * Gene Zijde * Kindersferen * Weide * Sterven als overgang * Dood * Geest en geestelijk lichaam * Crematie of begraven * Balseming * Orgaandonatie en transplantatie * Aura * Fluïdekoord * Euthanasie en zelfmoord * Schijndood * Geesten op aarde * Duistere sferen * Schemerland * Land van haat en hartstocht en geweld * Dal van smarten * Hel * Dante en Doré * Engel * Lantos * Meesters * Alcar * Zelanus * Boeken over het Hiernamaals
Op de website rulof.nl in de categorie ‘Reïncarnatie’ en in ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 2 Onze Reïncarnaties’:
Herinneringen aan vorige levens * Wereld van het onbewuste * Aanleg talent gave * Wonderkind * Fobie en angst * Gevoel * Ziel * Gevoelsgraden * Stoffelijk of geestelijk * Onderbewustzijn * Dagbewustzijn * Van gevoel tot gedachte * Zonnevlecht * Hersenen * Overspannen en slapeloosheid * Leren denken * Gedachten van een ander * Wat weten we zeker * Wetenschap * Psychologie * Geestelijk-wetenschappelijk * Universele waarheid * Gevoelsverbinding * Geliefden uit vorige levens * Uiterlijke gelijkenis met onze ouders * Karakter * Persoonlijkheid * Deelpersoonlijkheden * Wil * Zelfkennis * Socrates * Wedergeboren opperpriester Venry * Alonzo vraagt waarom * Spijt wroeging berouw * Goedmaken * Wedergeboren als Anthony van Dyck * Tempel der Ziel * Boeken over reïncarnatie
Op de website rulof.nl in de categorie ‘Kosmische Ziel’ en in ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 3 Onze Kosmische Ziel’:
Verklaring op zielsniveau * Er bestaan geen rassen * Stoffelijke levensgraden * Mens of ziel * Anti racisme en discriminatie * Kosmologie * Alziel en Albron * Onze basiskrachten * Kosmische splitsing * Maan * Zon * Kosmische levensgraden * Onze eerste levens als cel * Evolutie in het water * Evolutie op het land * De vergissing van Darwin * Ons bewustzijn op Mars * Aarde * Goed en kwaad * Harmonie * Karma * Oorzaak en gevolg * Vrije wil * Rechtvaardigheid * Ontstaan van de astrale wereld * Schepper van licht * Vierde kosmische levensgraad * Het Al
Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 4 wordt verwacht in 2020.
De informatie in deze bijlagen dateert van 2020.