Woord van de uitgever

Geachte lezer,
De trilogie ‘Jeus van Moeder Crisje’ werd door Jozef Rulof mediamiek ontvangen in de periode 1950-1952.
De eerste Nederlandse druk van deel 1 verscheen in 1950 en bevatte 475 bladzijden, deel 2 verscheen in 1951 en bevatte 472 bladzijden en deel 3 verscheen in 1952 en bevatte 384 bladzijden.
De tekst van de huidige uitgave ‘Jeus van Moeder Crisje’ is volledig gebaseerd op de eerste druk.
Om de authenticiteit van het boek te handhaven is het taalgebruik uit de tijd van de eerste druk behouden.
Om de lezer van de huidige tijd tegemoet te komen werd wel een aanpassing van de Oudnederlandse spelling aangebracht, en een aantal aanvullingen (tussen ronde haakjes) toegevoegd.
Wat in de eerste druk tussen ronde haakjes of in voetnoten stond, is in de huidige uitgave {tussen accolades} gezet.
De dialogen in dit boek zijn overwegend in het ’s-Heerenbergs dialect geschreven.
Dit geeft dit boek een bijzondere charme.
Het dialect in dit boek is in fonetisch schrift gesteld, dat zo nauwkeurig mogelijk de uitspraak benadert.
Op de omslag ziet u de originele tekening zoals die voor de eerste druk vervaardigd werd.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus
2019