Woord van de uitgever

Geachte lezer,
De trilogie ‘Jeus van Moeder Crisje’ werd door Jozef Rulof mediamiek ontvangen in de periode 1950-1952.
De eerste Nederlandse druk van deel 1 verscheen in 1950, deel 2 verscheen in 1951 en deel 3 verscheen in 1952.
De tekst van de huidige uitgave ‘Jeus van Moeder Crisje’ is volledig gebaseerd op de eerste druk.
Om de authenticiteit van het boek te handhaven is het taalgebruik uit de tijd van de eerste druk behouden.
Om de lezer van de huidige tijd tegemoet te komen werd wel een aanpassing van de Oudnederlandse spelling aangebracht, en een aantal aanvullingen (tussen ronde haakjes) toegevoegd.
Soms wordt tussen haakjes ook verwezen naar een artikel op rulof.nl, de website van de stichting.
Zo kunnen we bijvoorbeeld verwijzen naar het artikel ‘verklaring op zielsniveau’ met (zie rulof.nl/verklaring-op-zielsniveau).
Dit artikel bevat de algemene toelichting van de uitgever dat bepaalde woorden en denkbeelden in de boeken van Jozef Rulof gebruikt zijn om aan te sluiten bij het toenmalige woordgebruik en denken van de lezer in de eerste helft van de twintigste eeuw.
Veel van die denkbeelden behoren echter niet tot wat de geestelijke leiders van Jozef Rulof voor zichzelf als waarheid kennen en uiteindelijk doorgegeven hebben als de verklaringen op zielsniveau in de boeken.
De artikelen zijn ook op papier te lezen in de verschillende delen van ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk’.
Meer informatie over de artikelen, de boeken, Jozef Rulof en de uitgever vindt u in de bijlagen achteraan in dit boek.
De dialogen in dit boek zijn overwegend in het ’s-Heerenbergs dialect geschreven.
Dit geeft dit boek een bijzondere charme.
Het dialect in dit boek is in fonetisch schrift gesteld, dat zo nauwkeurig mogelijk de uitspraak benadert.
Op de omslag ziet u de originele tekening zoals die voor de eerste druk vervaardigd werd.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus
2020