Woord van Jeus

Jeus roept u toe:
Geloof het: een DOOD is er niet.
Sterven is verdergaan.
Sterven is EVOLUTIE!
En God verdoemt niet!!
 
 
 
 
Deze trilogie draag ik op aan mijn lieve Crisje, haar Lange Hendrik, mijn vrouw Anna, mijn broers Johan, Bernard, Gerrit, Hendrik, Teun en mijn zuster Miets.