Meesters -- Bronnen

Bronteksten uit de boeken van Jozef Rulof bij het artikel ‘meesters’.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Deze bronnen veronderstellen de voorafgaande lezing van het artikel ‘meesters’.

Meester over zichzelf

Elke mens zal zich uiteindelijk de geestelijke gevoelsgraad van de vierde lichtsfeer eigen maken:
Waar Gods leven zich ook in de ruimte bevindt, is het bezig te ontwaken en zijn wetten te leren kennen.
Eerst dan, wanneer die duistere sferen overwonnen zijn, komt er rust en vrede voor de ziel en kan ze bewust aan het hogere leven beginnen.
Het geestelijke ontwaken voert het zieleleven in al de Goddelijke wetten en deze moeten worden eigen gemaakt.
De persoonlijkheid treedt nu naar voren, zij gaat door de duisternis naar het licht, van graad naar graad, stoffelijk en geestelijk.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Ooit wordt iedereen meester over zichzelf:
Maar het kost de eigen persoonlijkheid als inzet en bovendien de volle honderd procent wilskracht, zodat het hoofd buigen wordt geleerd.
In deze toestand echter overwint het zieleleven al de kwade eigenschappen en voelt zich eerst daarna meester over zichzelf!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941