Psychologie -- Bronnen

Bronteksten uit de boeken van Jozef Rulof bij het artikel ‘psychologie’.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Deze bronnen veronderstellen de voorafgaande lezing van het artikel ‘psychologie’.

Stoffelijk denken

De psychologie spreekt over het onderbewustzijn, maar kan de diepte daarvan nog niet peilen:
Je hebt het over leven en dood, maatschappij, je hebt het over bewustzijn en onderbewustzijn, universeit, geleerde, godgeleerde, psycholoog, psychiater, maar je kent jezelf niet.
Lezingen Deel 3, 1952
Het bewustzijn van de psychologie is nog stoffelijk:
Op aarde, terug in deze maatschappij, staat u voor de mens.
De mens heeft een taak aanvaard, hij heeft zich bewustzijn gegeven en dat bewustzijn is alleen stoffelijk.
Al de kunsten en wetenschappen vertegenwoordigen die persoonlijkheid, die hier stoffelijk voelt.
U voelt en u begrijpt nu, dat de psychologie voor de innerlijke mens nog moet beginnen.
De psycholoog kan u die levenswaarheden nog niet schenken, hijzelf is nog onbewust.
Lezingen Deel 2, 1951

Bezieling van de stof

De psychologie kent de ziel als reïncarnerend gevoelsleven nog niet:
Maar de wetenschap zegt: ‘De mens als ziel komt voor het eerst op aarde bij de geboorte.’
Daar staan we.
Zo diep en zo bewust is nu de psychologie.
Een psycholoog, als die man doctor is en professor erbij, dan staat hij nog tegen een dooie muur, hij kent de mens niet, zichzelf niet.
Vraag en Antwoord Deel 4, 1952
Waar komt gij vandaan?
De universiteit, de psycholoog gelooft niet in reïncarnatie.
Het kind wat nu geboren wordt bij de moeder, is vandaag juist vijf seconden oud.
Er is geen reïncarnatie.
Vraag en Antwoord Deel 5, 1950
Aan Jozef Rulof (Jeus) wordt uitgelegd dat de mens tevergeefs aan de psycholoog vraagt hoe zijn innerlijk in elkaar zit:
De mens, Jeus, wil op Aarde alles van een ander weten – maar van zichzelf niets.
De mens kijkt altijd naar een ander, ziet daarvan de fouten, maar van zichzelf niets.
En ik kijk eerst wat er aan mezelf mankeert en daarna kijk ik naar de mensen.
O, Jeus, je kunt van de mensen leren hoe het níét moet!
En dat kost je geen cent.
De mensen gaan naar een psycholoog om die man te vragen hoe ze vanbinnen zijn.
En aan élke karaktertrek weet je hoe zielig je nog bent en heb je ook geen geleerde voor nodig.
Die mensen kennen zichzelf niet.
Onze school, mijn Jeus, voert ons tot óns zélf!
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 4, 1944
Wanneer de psychologen door de meesters van Gene Zijde de ziel leren kennen, kunnen ze hiermee vele mensen helpen:
De Meesters van Gene Zijde zullen de psychologen door de technische instrumenten helpen in de voorlichting van de massa.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941