Reisgids Ons Hiernamaals

De meeste reisverhalen over het hiernamaals zijn van mensen die over hun bijnadoodervaring vertellen.
Hun ervaring is echter meestal eenmalig en vrij kort.
Jozef Rulof daarentegen heeft honderden reizen door het hiernamaals gemaakt.
Hierdoor heeft hij alle geestelijke werelden leren kennen waar wij na de dood terecht kunnen komen.
Maar daarnaast ontdekte hij ook de enorme gevolgen van euthanasie, zelfmoord, crematie, balseming, orgaandonatie en transplantatie voor onze overgang naar het hiernamaals.
Deze reisgids bevat een beknopte beschrijving van zijn onthullende bevindingen, die we kunnen gebruiken voor een behouden overtocht op de laatste reis van dit aardse leven.

Kennismaking

De reisgids veronderstelt geen voorafgaande lezing van boeken van Jozef Rulof.
Hierdoor is het boekje te gebruiken als kennismaking met het werk van Jozef Rulof.
In de loop der jaren is de stichting dikwijls de vraag gesteld: is er geen brochure waarmee ik iemand kan informeren wat Jozef Rulof zegt over crematie, of over actuele onderwerpen als orgaandonatie en euthanasie.
Op dat moment is het geven van een boek van Jozef Rulof dikwijls niet toereikend, omdat de informatie over deze onderwerpen over vele boeken verspreid is, waaronder vele studieboeken.
De reisgids bevat goed opneembare, bondige teksten in één schrijfstijl voor een eerste kennismaking.
Omdat deze paperback bedoeld is als kennismaking, zijn de 64 pagina’s volledig uitgevoerd in kleur met talrijke illustraties.
De prijs van deze gebonden paperback is € 4.

De reisgids heeft als inleiding:

Beste Lezer,
De verhalen van miljoenen mensen met een bijnadoodervaring vertonen opvallende overeenkomsten over alle culturen en werelddelen heen.
Eén van die overeenkomsten is dat vele mensen zichzelf van bovenaf zien liggen, en dat ze het gevoel hebben buiten hun lichaam te zweven.
Toch kunnen ze nog voelen, denken en waarnemen.
Een dergelijke ervaring wordt een ‘uittreding’ genoemd.
Door die uittreding kunnen ze na hun ervaring precies vertellen wat de omstanders gezegd en gedaan hebben gedurende de tijd dat hun lichaam voor dood neerlag.
Jozef Rulof (1898-1952) beleefde al vanaf zijn vroegste jeugd heel vaak uittredingen.
Hierdoor heeft hij een langdurige ervaring opgebouwd met een wereld die de meeste mensen slechts na hun dood leren kennen.
Tijdens zijn uittredingen hoefde hij niet in de buurt van zijn lichaam te blijven, maar kon hij de geestelijke werelden van het hiernamaals bezoeken onder leiding van zijn geestelijke gids Alcar.
Alcar noemt die geestelijke werelden ‘sferen’.
Alcar nam Jozef mee naar de zeven lichtsferen, die op aarde ook wel de ‘hemel’ genoemd worden.
En ze maakten samen ook vele reizen in de duistere sferen, op aarde als de ‘hel’ gekend.
Maar daar zag Jozef dat er geen vuur was, en dat de meeste andere opvattingen over hel en hemel niet strookten met de werkelijkheid.
Hij moest ervaren dat zijn medemens op aarde nog bijna niets wist van het leven na dit leven, waardoor vele mensen hun overgang naar het hiernamaals ongeweten verzwaren door onnatuurlijke handelingen zoals crematie, euthanasie en balseming.
Daarom maakte hij het tot zijn prioriteit om als ervaringsdeskundige al zijn verworven kennis aan ons door te geven, zodat wij zijn ervaringen als reisgids kunnen gebruiken voor onze laatste tocht van dit aardse leven.
Maar niet alleen op het ogenblik dat onze laatste reis aanbreekt, is deze kennis waardevol.
Jozef zag namelijk dat wij onze plaats in het hiernamaals zelf bepalen door wat we tijdens ons aardse leven doen.
Hierdoor begreep hij eerst ten volle waarom Christus zoveel nadruk had gelegd op de universele naastenliefde.
Jozef zag dat alleen de mens met liefdevolle gevoelens voor zijn medemens naar de sferen van licht overging.
Naast zijn eigen ervaringen bevatten de boeken die via Jozef Rulof op aarde zijn gekomen ook de kennis van Alcar en andere geestelijke gidsen die na hun leven op aarde in het hiernamaals een geestelijke studie hebben gevolgd.
Het unieke van Jozef Rulof is dat hij door zijn uittredingen die ontvangen kennis zelf kon controleren op waarheid.
Zo nam Alcar hem tijdens een uittreding bijvoorbeeld mee naar een crematie, zodat Jozef met eigen geestelijke ogen kon aanschouwen welk verschrikkelijk leed een crematie kan betekenen voor de mens die nog niet los is van zijn lichaam.
Al deze kennis is neergeschreven in 27 boeken, die op het einde van deze reisgids vermeld worden.
In totaal gaat het om meer dan 11.000 pagina’s.
Uit deze enorme hoeveelheid informatie hebben we deze reisgids samengesteld als eerste kennismaking met dit omvangrijke werk.
Wanneer u na deze kennismaking hier meer over wilt weten, kunt u terecht op onze website Rulof.org.
Elk hoofdstuk uit deze reisgids staat als apart artikel onder het thema ‘Hiernamaals’ op Rulof.org.
Onder de meeste artikelen staat een knop ‘bronnen’ die toegang geeft tot de teksten uit de boeken van Jozef Rulof waarop wij de artikelen hebben gebaseerd.
Deze bronnen kunt u ook op papier lezen in ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 1 Ons Hiernamaals’.
En natuurlijk kunt u ook de 27 boeken lezen als antwoord op honderden levensvragen.
Wij hopen met deze reisgids de unieke informatie uit de boeken van Jozef Rulof over de behandelde onderwerpen overzichtelijk in kaart gebracht te hebben, met in het bijzonder de onthullende beschrijving van de geestelijke gevolgen van ons handelen tijdens het overgaan naar Ons Hiernamaals.
Met hartelijke groet,
Ludo Vrebos
voorzitter Stichting De Eeuw van Christus
Alkmaar, 1 mei 2016