Woord van Alonzo

„Kunt gij, Mens der Aarde,
de God van „Liefde” aanvaarden?”
ALONZO