Woord van de uitgever

Geachte lezer,
Het boek ‘Tusschen Leven en Dood’ werd door Jozef Rulof mediamiek ontvangen in 1940.
De eerste Nederlandse druk verscheen in 1940 en bevatte 427 bladzijden.
De tekst van de huidige uitgave ‘Tussen Leven en Dood’ is volledig gebaseerd op de eerste druk.
Om de authenticiteit van het boek te handhaven is het taalgebruik uit de tijd van de eerste druk behouden.
Om de lezer van de huidige tijd tegemoet te komen werd wel een aanpassing van de Oudnederlandse spelling aangebracht, en een aantal aanvullingen (tussen ronde haakjes) toegevoegd.
Wat in de eerste druk tussen ronde haakjes of in voetnoten stond, is in de huidige uitgave {tussen accolades} gezet.
Het oorspronkelijke onderschrift onder de afbeelding van het schilderij op de omslag luidt: Een van de natuurkinderen van Vader Ardaty uit de Tempel van Isis ontvangen door Jozef Rulof geschilderd door Meester Jongchi.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus
2018