Woord van de uitgever

Geachte lezer,
Dit boek behoort tot de reeks van 27 boeken die via Jozef Rulof op aarde zijn gekomen tussen 1933 en 1952.
Deze boeken worden uitgegeven door Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, die hiervoor in 1946 door Jozef Rulof werd opgericht.
Als bestuur van deze stichting staan wij garant voor de oorspronkelijke tekst van de boeken die wij heden ter beschikking stellen.
We hebben ook een toelichting bij de boeken gepubliceerd, die 140 artikelen bevat.
Het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting beschouwen we als een onlosmakelijk geheel.
Bij sommige passages uit de boeken verwijzen we naar desbetreffende artikelen uit de toelichting.
Zo bijvoorbeeld verwijst (zie rulof.nl/verklaring-op-zielsniveau) naar het basisartikel ‘verklaring op zielsniveau’ zoals dat op de website rulof.nl te lezen is.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus
2020