De nieuwe wetten van Isis

Allen hoorden mijn leider zeggen:
„Haat niet, wilt gij niet gehaat worden.”
„Op Isis is één opperpriester en men noemt hem Vader, doch hij zal zijn „Liefde”.”
„De priesters, die met hem de Tempel vertegenwoordigen, zijn één met hun Koning en dienen hem als zijn raadgevers.”
„Zij, die het priesterschap willen behalen en de Tempel binnentreden, ontvangen een „liefdevolle” bescherming en staan onmiddellijk onder de Hogepriester en de Vader van de Tempel.”
„De astrale muren van Isis en alle woningen, waardoor de ziel als een gevangene leeft, verdwijnen.
Allen zijn één en door de Liefde verbonden.”
„De duisternis blijft, doch uit vrije wil kan men „ingaan”.
Deze afzondering is om te komen tot „Hem”, de God van alle Goden.”
„De wetten van opleiding blijven van kracht, doch de „Liefde” overheerst alle bestaande wetten.
Wie groot is in de „Liefde” zal de allergrootste vleugelen ontvangen.”
„De priester en de priesteres kunnen beiden groot zijn in de „Liefde” en hun één-zijn daarin behalen.”
„Eerst na tien jaren kunnen zij deze verbinding ontvangen en de inzegening zal in de Tempel van Isis geschieden.”
„De natuurbegaafden volgen een andere opleiding, door de Vader van de Tempel en de Hogepriesters vastgesteld.”
„Hij, die vragen stelt, is door „de liefde” daartoe gerechtigd en in het bezit van de allergrootste vleugelen.”
„Indien er vragen worden gesteld, die hemzelf dienen, kunnen de anderen deze priester verwijderen.”
„Is een leerling-priester in het bezit van de allergrootste vleugelen, is het bewustzijn volkomen, dan kan hij vragen stellen, ook al is hij nog steeds leerling-priester.”
Mijn leider gaf nog vele andere wetten door, en al die wetten werden vastgelegd.
Aan het slot daarvan zei hij tot hen allen: „De Goden willen, dat gij al deze wetten opvolgt en dat de farao ze ondertekent.
Andere wijsheid volgt.”
Toen ging mijn leider weer heen, de meesters hadden een groot wonder beleefd.
Toen de wetten vernieuwd waren opgesteld gingen wij verder en leefde ik weer in de ruimte.
Iedere dag waren wij bijeen.
Mijn leider bracht mij naar andere planeten, daalde met mij in de wateren af en wij ontvingen de diepte van al die wetten en wonderen.
Enige maanden waren wij één en verbonden en kregen wij geestelijke wijsheid.
Daarbij beschreven wij mijn eigen belevenissen, waarmee ik door hen allen werd geholpen.
Ondertussen trad ik buiten mijn organisme en ontving ik buiten mijn lichaam wat Isis groot maakte.
Zo gingen wij verder, totdat ik het bericht ontving dat de Vader van de Tempel ziek was.