Wonderkind

het wonder verklaard

Het wonderkind heeft zijn grote begaafdheid in kunst of wetenschap opgebouwd door hard te werken in vele vorige levens.
naar de boeken van Jozef Rulof
Madonna en kind, geschilderd door Anthony van Dyck.
Wonderkinderen zoals Mozart, Beethoven, Bach, van Dyck en Rembrandt geven al in hun jeugd blijk van hun grote begaafdheid voor kunst.
Ze bereiken een hoogte, die andere mensen niet kunnen bereiken, al studeren en werken die nog zo hard.
Die graad van kunst is immers niet te bereiken in één leven.
De gave van het wonderkind is door de ziel van het wonderkind zélf opgebouwd in vele vorige levens van hard werken en studeren.
Leven na leven legde zij zich toe op het vergroten van haar kunst of wetenschap.
Elk volgende leven kon zij met meer gevoel voor die kunst of wetenschap beginnen, en hierdoor in dat leven verder komen.
In het leven dat als wonderkind begint, kan zij dan het hoogste voor kunst of wetenschap bereiken.
Omdat ze hiermee de ontwikkeling van de mensheid dient, wordt ze tevens geïnspireerd vanuit het hiernamaals.
Zo treedt ze dan in de voetsporen van het grootste wonderkind aller tijden dat ons tweeduizend jaar geleden de universele liefde heeft gebracht.