Wonderkind

het wonder verklaard

Het wonderkind heeft zijn grote begaafdheid in kunst of wetenschap opgebouwd door hard te werken in vele vorige levens.
naar de boeken van Jozef Rulof
Afbeelding: Madonna en kind, geschilderd door Anthony van Dyck.
Wonderkinderen zoals Mozart, Beethoven, Bach, van Dyck en Rembrandt geven al in hun jeugd blijk van hun grote begaafdheid voor kunst.
Ze bereiken een hoogte, die andere mensen niet kunnen bereiken, al studeren en werken die nog zo hard.
Die graad van kunst is immers niet te bereiken in één leven.
De gave van wonderkinderen is door henzelf opgebouwd in vele vorige levens van hard werken en studeren.
Leven na leven legden zij zich toe op het vergroten van hun kunst of wetenschap.
Elk volgende leven konden ze met meer gevoel voor die kunst of wetenschap beginnen, en hierdoor in dat leven verder komen.
In het leven dat als wonderkind begint, kunnen ze dan het hoogste voor kunst of wetenschap bereiken.
Omdat ze hiermee de ontwikkeling van de mensheid dienen, worden ze tevens geïnspireerd vanuit het hiernamaals.
Zo treden ze dan in de voetsporen van het grootste wonderkind aller tijden dat ons tweeduizend jaar geleden de universele liefde heeft gebracht.

Bronnen en Verdieping