Zijn wij christelijk

In de stichting ‘De Eeuw van Christus’ krijgen we dikwijls de vraag of wij christelijk zijn.
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de intentie van de vragensteller.
Behoren wij tot een christelijke geloofsstroming, zoals een katholieke of protestantse kerk?
Nee, wij behoren niet tot een kerk, en wij zijn ook geen kerk of geloofsgroepering.
De stichting heeft geen leden die een bepaalde taak hebben of een bepaald gedachtegoed moeten aanvaarden.
Wanneer iemand vroeg welke taak hij kon opnemen in ‘De Eeuw van Christus’, zei meester Zelanus hierover:
De taak is, om u, indien gij dat wilt, om uzelf te verruimen.
Meer niet.
U kunt niets anders doen.
We hebben daar de boeken, u kunt de boeken lezen, u kunt ze aan mensen geven.
Meer is er niet.
Vraag en Antwoord Deel 5, 1950
Zijn wij dan christelijk in de zin van Bijbelvast?
Nee, zeker het Oude Testament is voor ons werkelijk ‘oud’.
De God van wraak die daarin wordt beschreven achten wij geen functie meer toe in de geestelijke evolutie van de mensheid.
In tegenstelling tot het Nieuwe Testament, het evangelie van Christus, waarin de kern van het vereiste voor een geestelijke evolutie is neergelegd: Hebt elkander lief.
Liefde te leren geven, dat was de weg.
Hoe eenvoudig was het, en toch – hoe verschrikkelijk moeilijk.
Een Blik in het Hiernamaals, 1936
Wat hebben wij dan met Christus, dat Zijn naam in de naam van onze stichting is genoemd?
Het antwoord op deze vraag hebben we opgedeeld in drie artikelen.
In Eeuw van Christus leggen we uit wat dit begrip inhoudt, waarnaar de stichting genoemd is.
In ‘De Universiteit van Christus’ geven we een beeld van de Orde waartoe de meesters van het licht behoren die door Jozef Rulof geschreven hebben.
En in Kerstfeest Hemelen vindt u de lezing die meester Alcar gehouden heeft over de wijze waarop ze in het leven na de dood kerstfeest vieren.
Dit geeft een klein beeld van hoe een geest van het licht zich op het leven van Christus instelt om geestelijk te groeien.
Christus is voor ons het hoogste bewustzijn in de ruimte.
Tijdens Zijn aardse leven schonk Hij ons Zijn Evangelie.
Nu, in ‘De Eeuw van Christus’, schenkt Hij ons het antwoord op al onze levensvragen door Zijn Universiteit.
Door de boeken die via Jozef Rulof op aarde zijn gekomen hebben we Christus leren kennen op een wijze die helemaal nieuw is voor deze wereld.
Zijn weg, Zijn waarheid en Zijn leven blijken nog veel ruimer te zijn dan ons eerder verteld werd ...