Zinnummer

unieke aanduiding van elke zin

Elke zin in een boek van Jozef Rulof heeft een uniek zinnummer, waarmee men die zin in de online versie kan terugvinden.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
In de online versie van de boeken van Jozef Rulof zijn er geen vaste bladzijden zoals op papier.
Hoe duiden we dan aan waar de zin in het boek staat, voor onszelf of in communicatie met anderen?
We kunnen niet meer spreken over pagina 15 regel 7, of iets dergelijks.
We kunnen wel het hoofdstuk aangeven, maar dat is geen nauwkeurige plaatsaanduiding.
Om te komen tot een precieze identificatie van een zin uit een boek van Jozef Rulof heeft elke zin een uniek zinnummer gekregen.
Elke tekst uit de boeken kan dan aangeduid worden door het nummer van de eerste zin en het nummer van de laatste zin weer te geven.
Zo begint de volgende tekst uit het boek ‘Zij die terugkeerden uit de Dood’ met zin 26 en eindigt met zin 28:
Heb geen angst voor de dood
Het eeuwige leven is in u.
Alcar
Zij die terugkeerden uit de Dood, 1937
Met de omschrijving TH.26.28 krijgen deze zinnen een unieke aanduiding.
De eerste twee tekens in deze aanduiding verwijzen naar het boek ‘Zij die terugkeerden uit de Dood’.
TH verwijst naar de Engelse boektitel ‘THose who came back from the Dead’.
Onderaan dit artikel vindt u de lijst van alle boekverwijzingen.
Als u in de online versie van een boek tikt of klikt op een zin die uit de brontekst komt, wordt het zinnummer getoond.
Daarachter ziet u hoeveel zinnen het boek in totaal telt.
Tot slot wordt in procenten weergegeven welke positie die zin in het boek bedraagt, dus hoeveel u van het totale boek gelezen heeft wanneer u bij die zin bent aanbeland.
Als u op deze informatie tikt of klikt, wordt het zinnummer geselecteerd zodat u het makkelijk kunt kopiëren en plakken in een ander document.
In ‘Het Jozef Rulof naslagwerk’ worden deze zinnummers vermeld onder elke tekst uit de boeken.
Het invullen van deze tekstaanduiding in het zoekvak bovenaan deze website geeft de snelle mogelijkheid om naar de online versie van de desbetreffende tekst te gaan, en zo de context van deze tekst te vinden.
Wanneer het een studieboek betreft, dient u wel ingelogd te zijn als donateur van de stichting.
Kennismakingsboeken zijn voor iedereen toegankelijk.
De lijst van boekverwijzingen is:
 • VI = A View into the Hereafter = Een Blik in het Hiernamaals
 • TH = Those who came back from the Dead = Zij die terugkeerden uit de Dood
 • CY = The Cycle of the Soul = De Kringloop der Ziel
 • ME = Mental Illnesses seen from the Side Beyond = Zielsziekten van Gene Zijde bezien
 • OR = The Origin of the Universe = Het Ontstaan van het Heelal
 • BE = Between Life and Death = Tussen Leven en Dood
 • PE = The Peoples of the Earth = De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien
 • GR = Through the Grebbe-line to Eternal Life = Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven
 • SP = Spiritual Gifts = Geestelijke Gaven
 • MA = Masks and Men = Maskers en Mensen
 • J1 = Jeus of Mother Crisje Part 1 = Jeus van Moeder Crisje deel 1
 • J2 = Jeus of Mother Crisje Part 2 = Jeus van Moeder Crisje deel 2
 • J3 = Jeus of Mother Crisje Part 3 = Jeus van Moeder Crisje deel 3
 • Q1 = Questions and Answers Part 1 = Vraag en Antwoord deel 1
 • Q2 = Questions and Answers Part 2 = Vraag en Antwoord deel 2
 • Q3 = Questions and Answers Part 3 = Vraag en Antwoord deel 3
 • Q4 = Questions and Answers Part 4 = Vraag en Antwoord deel 4
 • Q5 = Questions and Answers Part 5 = Vraag en Antwoord deel 5
 • Q6 = Questions and Answers Part 6 = Vraag en Antwoord deel 6
 • L1 = Lectures Part 1 = Lezingen deel 1
 • L2 = Lectures Part 2 = Lezingen deel 2
 • L3 = Lectures Part 3 = Lezingen deel 3
 • C1 = The Cosmology of Jozef Rulof Part 1 = De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1
 • C2 = The Cosmology of Jozef Rulof Part 2 = De Kosmologie van Jozef Rulof deel 2
 • C3 = The Cosmology of Jozef Rulof Part 3 = De Kosmologie van Jozef Rulof deel 3
 • C4 = The Cosmology of Jozef Rulof Part 4 = De Kosmologie van Jozef Rulof deel 4
 • C5 = The Cosmology of Jozef Rulof Part 5 = De Kosmologie van Jozef Rulof deel 5