e-books downloaden

ePub

Als u op een titel hierboven klikt, kunt u dat boek downloaden.
U kunt dat e-book dan digitaal lezen zonder dat u op dat moment een online verbinding met onze website nodig heeft.
Een e-reader die u in Nederland koopt, maakt meestal gebruik van het ePub-formaat.
In dit formaat staat de opmaak van de tekst niet vast, zodat de regellengte zich aanpast aan de breedte van uw leestoestel, zoals ook deze website doet.
Als u een ePub wil lezen op een ander apparaat kunt u gebruik maken van een gratis ePub-lezer zoals bijvoorbeeld

pdf

In een pdf staat de opmaak van de tekst wel vast.
Hierdoor kunt u een pdf best lezen op een scherm met voldoende breedte, zoals een pc of laptop.
Als de pdf zich in uw internetprogramma opent (de browser), en u wenst dat e-book daarna ook zonder internetverbinding te lezen, dan moet u het wel vanuit uw browser eerst downloaden.

Verdieping

De (te betalen) e-bookformaten van de studieboeken kunt u bestellen via onze webwinkel.

Samenvatting Tussen Leven en Dood

‘Tussen Leven en Dood’ is een meeslepende roman over het tempelleven van de priesters in het oude Egypte.
Het historische waar gebeurde verhaal speelt zich af in de Tempel van Isis, ongeveer 4000 jaar geleden.
Door het boek leren we Dectar kennen als priester in deze tempel.
Dit tempelleven is één van de belangrijke vorige levens van Jozef Rulof.
In dat leven leerde hij de magische krachten kennen en overwinnen, en legde zo de basis voor zijn latere mediumschap.
Vóór het leven van Jozef Rulof waren deze krachten naar zijn onderbewustzijn gezonken, maar Alcar – de geestelijke leider van Jozef – gebruikte die krachten uit het onderbewustzijn om het mediumschap op te bouwen.
Door zijn tempellevens kon Jozef een hoogte in het mediumschap bereiken die zelden op aarde is voorgekomen.
‘Tussen Leven en Dood’ geeft ons een indringend beeld van de macht van de Oud-Egyptische tempels.
De priesters legden zich leven na leven toe op het overheersen van hun lichaam en hun denken, zodat zij tijdens hun meditaties door niets meer werden gestoord.
Het boek beschrijft hun lessen in concentratie, en de bikkelharde proeven die zij moesten afleggen om aanvaard te worden als priester.
Het boek onthult hun kennis over leven en dood, en geeft een diepgaande analyse van het sterven, de dood als persoonlijkheid, de slaap als toegang tot het astrale leven, genezingen door concentratie, en een metafysische studie van het karakter.
Alle priesters stonden onder de strenge controle van de hogepriesters.
Hun macht was onbeperkt.
Zij controleerden door hun vlijmscherpe concentratie niet alleen alle gedragingen van de priesters, maar zelfs hun gedachten.
Als een priester één gedachte ontwikkelde die niet volgens de regels van de tempel opgebouwd was, werd hij hiervoor pijnlijk gestraft.
Herhaalde zich deze gedachten, dan werd hij gedood.
In deze hel van macht en koude concentratie wordt in het boek één priester gevolgd, Venry.
Deze priester was een ‘natuurtalent’ met een zeldzame hoogte van aangeboren helderziendheid en concentratievermogen.
Venry voelde dat de tempel ontdaan was van elk gevoel van liefde, en hij zocht naar een weg om de tempel weer naar het licht te brengen.
In de tempel leert hij ook zijn tweelingziel kennen, wat zijn hogere gevoelens van liefde en harmonie nog versterkte.
Al deze gevoelens brachten hem, tezamen met zijn leermeester Dectar, in een strijd op leven en dood met de opperste hogepriester Iseués.
Deze strijd werd op het hoogste niveau gevoerd, tot aan het hof van de farao.
Tijdens de tempelzittingen trad Venry uit zijn lichaam en ontving hij van de ‘Godin van Isis’ astrale en kosmische wijsheid, die in ‘Tussen Leven en Dood’ is opgetekend.
De boeken die Jozef Rulof nu ontvangen heeft, zijn in feite een voortzetting van deze kennis.
Toen konden de meesters niet verder gaan, omdat de priesters zichzelf wilden beleven en de magische krachten in eigen handen wilden houden.
Uiteindelijk vielen de tempels in handen van de zwarte magie.
Enkele priesters bleven hun hogere idealen trouw en versluierden de kennis, opdat die niet in handen zou vallen van oningewijden.
In de huidige tijd is die versluiering niet meer nodig.
Nu kan de hoogste wijsheid op aarde worden gebracht, omdat de mensheid voor de geestelijke ontwaking staat en geestelijke kennis kan aanwenden om zich naar het licht te stuwen.
Nu liggen de boeken open voor elke geïnteresseerde.

Samenvatting Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven

Ook dit boek heeft Jozef Rulof mediamiek ontvangen.
Hij schrijft in het voorwoord: „De intelligentie, die het mij doorgaf, werd door mijn leider Alcar tot mij gebracht.
Deze stond hem toe over zijn leven, over zijn sterven op het slagveld tijdens de meidagen van 1940 en over zijn binnentreden in de geestelijke wereld te vertellen.
Moge ook dit boek helpen u van uw eeuwig leven te overtuigen.”
De geestelijke schrijver die in zijn aardse leven ‘Theo’ heette, is als soldaat gesneuveld in de loopgraven van de Grebbelinie in de Tweede Wereldoorlog.
In het boek onderzoekt Theo de redenen die mensen aanvoeren om oorlog te voeren.
Het ‘Gij zult niet doden’ van Mozes wordt in het licht van de geestelijke wetenschap gehouden en tegenover de ‘wettige zelfverdediging’ afgewogen.
Zijn er situaties waarin je mag doden?
Zijn er ‘rechtvaardigheidsgronden’ te vinden om die kogel af te vuren?
Moet je alles laten gebeuren, of mag je terugvechten?
Is een gewapend optreden geestelijk geoorloofd?
Moet je strijden voor je vaderland?
Is het voorbeeld van Christus op Golgotha alleszeggend, of zijn er ‘maars’ die het doden rechtvaardigen?
Vragen die Theo zich tijdens en na zijn aardse leven stelde, en waar hij in het geestelijke leven een afdoend antwoord op gevonden heeft.
Theo kwam tijdens zijn aardse leven al in conflict met zijn eigen handelen.
Als beroepsmilitair trainde hij andere soldaten om met wapens om te gaan, terwijl zijn geweten hem influisterde dat je nooit mag doden.
Na zijn dood kwam hij erachter waarom hij eigenlijk militair was geworden, en dat de granaat die hem uit zijn lichaam slingerde geen toeval was.
Dat zijn eigen leven die granaat in zekere zin had opgezocht.
Hij kwam daar tot de onthutsende ontdekking dat er in zijn eigen gevoelsleven nog iemand anders leefde.
Iemand die net zo ‘eigen’ aanvoelde als zijn normale persoonlijkheid.
Nader onderzoek leerde hem dat zijn vorig leven zich als een onderscheiden persoonlijkheid liet voelen.
Die persoonlijkheid was gebiologeerd door de vraag wat er met de ziel gebeurt als zij met een schok uit het lichaam geslingerd wordt.
Deze vraag zette zich volkomen vast in zijn gevoelsleven, en hij kon er niet meer van los komen.
Hij moest en zou hierop het antwoord hebben, want anders kon hij geen rust meer vinden.
Zo wijst het boek ons op de grote verantwoordelijkheid van datgene waar we ons gevoel op richten.
Wij zijn de scheppers van onze eigen toekomst, meer dan we ons als mens realiseren, omdat de oorzaken van onze huidige levenssituatie dikwijls in vorige levens verborgen ligt.
Naast de ‘wet van oorzaak en gevolg’ en reïncarnatie beschrijft Theo ook zijn eigen ervaringen op het gebied van spiritisme, geloof, huwelijk en partnerkeuze, universele liefde en tweelingzielen.
Zowel tijdens zijn leven op aarde als in het leven na de dood wordt Theo geholpen door zijn vader met wie hij een warme vriendschappelijke band had.
Op aarde was zijn vader zijn ‘beschermengel’, in het geestelijke leven is hij zijn leider, die hem de weg wijst naar de hogere lichtsferen.
Theo beschrijft in het boek hoe het zien van de innige liefde tussen zijn vader en diens tweelingziel voor hem de grootste stuwing betekende om zich een hogere liefde eigen te maken.
‘Door de Grebbelinie naar het eeuwige leven’ is een goed toegankelijk boek, ook als kennismaking met de reeks.
Theo staat nog dicht bij ons aards voelen en denken, en is heel herkenbaar als mens op zoek naar het hogere.