Terug


Algemene (leverings)voorwaarden

Artikel 1
De op de website vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De hoogte van de bijdrage voor verzending wordt automatisch door het bestelsysteem uitgerekend. Nadat u een bestelling hebt geplaatst, krijgt u per e-mail een bevestiging van de bestelling.

Artikel 2
De bestelde artikelen worden geleverd nadat de betaling is ontvangen. Verzending geschiedt gemiddeld 1 à 2 dagen nadat u de betaling hebt uitgevoerd.

Artikel 3
Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet of bij aankomst beschadigd is, dan kunt u de bestelling retourneren. U dient dit vooraf aan te melden op info@rulof.org binnen 2 dagen na aflevering van de bestelling onder opgaaf van redenen en onder opgave van je bankrekeningnummer en bestelnummer. Per bestelnummer kunnen maximaal twee exemplaren per titel geretourneerd worden.
Houd er rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd.
Vervolgens dient u dan binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte artikelen te retourneren aan:

Stichting GWG De Eeuw van Christus
Ladonkseweg 9
5281 RN BOXTEL

De stichting zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
De stichting behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd, wanneer de artikelen niet binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd, of de retourzending niet binnen twee dagen na aflevering van de bestelling is gemeld.
 
Artikel 4
De stichting staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen.

Artikel 5
De stichting is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij de stichting en transportstagnatie.

Artikel 6
Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van de stichting worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting.

Artikel 7
De stichting geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door behalve voor het verzenden van bestellingen. De stichting gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik. Voor meer informatie hierover kunt u de Privacy verklaring lezen.

Terug